Wie en wat is BangsaDunia?

BangsaDunia is vooral een gemeenschap van mensen met een binding en warm hart voor de Indisch/Molukse cultuur in Nederland. Zij wordt momenteel gedragen door een stuurgroep/bestuur van zeven mensen [zie foto] die samen over een diversiteit aan kwaliteiten beschikt, en die energiek weet samen te werken. Zij werken allen vrijwilliger voor BangsaDunia en hebben hiernaast gewoon een eigen baan of andere activiteiten. Om hun heen groeit gestaag een groep van betrokkenen, vrienden, partners en ambassadeurs.

BangsaDunia als geheel wil primair een paraplu zijn voor initiatieven, dienstverlening en voorzieningen. Onder deze paraplu kunnen allerlei (semi-)zelfstandige activiteiten worden opgezet of uitgevoerd op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld BangsaDunia Vrienden. Juridisch is BangsaDunia binnenkort een stichting met een ANBI- status. Mensen met ideeën of bepaalde behoeften waarin nog niet wordt voorzien, zijn van harte welkom om deze met ons te komen bespreken.

Hoe is BangsaDunia ontstaan?

Dit burgerinitiatief is in 2014 ontstaan naar aanleiding van het wegvallen van de financiële ondersteuning aan verzorgingshuizen in Nederland per 1 januari 2015 en daardoor het beëindigen van de dienstverlening aan nog zelfstandig wonende Indisch/Molukse ouderen in Arnhem door het verpleeghuis Rumah Kita in Wageningen. Nadat een eerste startgroep van zo'n vijftien mensen in 2014 de koppen bij elkaar hebben gestoken met steun van Rumah Kita Wageningen en Zorgbelang Gelderland, en op 6 juni 2015 de meet & greet is gehouden, heeft de huidige groep van vijf personen besloten om BangsaDunia nu daadwerkelijk van de grond te trekken.

Dragers van BangsaDunia

Het bestuur van stichting BangsaDunia bestaat per 1 oktober 2017 uit vijf leden:

Sandra van Lith
voorzitter
Ik heb een gezin met twee kinderen van 17 en 11 jaar; daarnaast heb ik een leuke baan van 32 uur per week. Nu de kinderen groter worden, heb ik meer tijd naast mijn baan. Ik heb altijd vrijwilligerswerk willen doen. Toen het idee voorbijkwam om mee te doen aan een burgerinitiatief voor Indische en Molukse ouderen in Arnhem-Zuid, heb ik me gelijk aangemeld. Het geeft zoveel energie om iets te kunnen betekenen voor onze Indische en Molukse gemeenschap met een groep mensen die er al net zoveel plezier aan beleven als ik. Na bijna twee jaar ben ik nog steeds dol enthousiast en heel trots hoe ver we inmiddels met BangsaDunia gekomen zijn.

Grace Joseph
secretaris
Ik ben opgegroeid in Arnhem Zuid waar mijn ouders in 1965 terecht kwamen vanuit Nederlands Nieuw Guinea. Er woonden toen al veel Indische en Molukse gezinnen in onze wijk. BangsaDunia staat voor precies die zaken waar ik nu in mijn persoonlijke situatie tegenaan loop nl. dat er voor mijn inmiddels hoogbejaarde vader en moeder, maar ook al die andere ouderen van destijds, in Arnhem geen op Molukse/Indische mensen gerichte zorg beschikbaar is. Het is een grote maar mooie uitdaging voor ons, de 2e generatie, om dit wel voor elkaar te krijgen. Natuurlijk proberen we ook de 3e generatie hierbij betrekken zodat de activiteiten op langere termijn geborgd blijven. Daarbij is BangsaDunia een erg gezellige club mensen! Kortom, ik ben blij met BangsaDunia!

Nino van Rhoon
penningmeester
Ik kom uit een gezin van 7 kinderen. In 1957 zijn mijn ouders uit Indonesië naar Nederland vertrokken per vrachtschip de Captain Cook. In het begin werden wij, zoals de meeste emigranten in barakken en later in pensions geplaatst. Er waren geen instellingen, instanties of inburgeringscursussen die je wegwijs maakten in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Door het terugtrekken van de overheid in de zorg worden ouderen min of meer aan hun lot overgelaten. BangsaDunia is hierop ingesprongen om ouderen van Indische en Molukse afkomst bij te staan in de hulp die ze nodig hebben. Het geeft mij veel voldoening om ook een steentje bij te dragen. De groep is bijzonder gedreven om dit project te laten slagen. Het is een fijne ervaring om met dit enthousiaste team samen te werken waar ook, naast belangrijke zaken, gezelligheid en oosterse keuken centraal staan.

Charles van Ek
algemeen bestuurslid
Ik ben het 10e kind uit een Indisch gezin in Malburgen Oost. Wij zijn daar in 1965 komen wonen nadat wij in december 1964 in Nederland zijn gekomen uit Nederlands Indië. Ik ben nog als enige in Nederland geboren. Mijn vader was KNIL militair. Mijn hele jeugd ben ik in Arnhem zuid opgegroeid. Ben daarna voor 16 jaar in Noord Brabant gaan wonen maar ben in 2008 weer naar Arnhem zuid verhuisd, dit keer naar Malburgen West. Mijn beide ouders en 2 zussen zijn inmiddels overleden. Van al mijn broers en zusters heb ik nog 4 zusters en 3 broers overgehouden. Zij verschillen in leeftijd van eind 50 tot begin 70 jaar. Bijna allemaal woonachtig in of rondom Arnhem. Daarnaast ken ik vanuit mijn jeugd veel Indische en Molukse familie's die ook in Arnhem wonen. Al met al genoeg redenen om als vrijwilliger een bijdrage te mogen leveren aan een goede oude dag voor deze mensen.

Dhian Sioe Lie
algemeen bestuurslid
Ik ben, wat ze noemen, een Peranakan-Chinees, dat wil zeggen een chinees door geboorte. Een echte meltingpot-migranten-mix van een Chinese vader, die een volbloed Javaanse moeder had, en een Brabantse moeder, die een vader had met een Duitse familiestamboom. Tijdens zijn studie in de oorlog hebben ze elkaar ontmoet in Amsterdam. Anders dan de meesten die moesten vertrekken, wilde hij met zijn gezin begin vijftiger jaren juist terug naar Indië. Maar in de jonge Republiek Indonesië bleek hij niet meer welkom te zijn. In Nederland, met name in Limburg, waar ik ben opgegroeid, nog wel. Als je je maar dankbaar aanpast, geduldig draagt en vooral bijdraagt. Dat is wat hij deed, mijn moeder, mijn twee oudere broers en ik in ons leven. Ik ben blij dat ik mijn ervaring nu hier vanuit Wageningen van waarde kan laten zijn voor zijn generatiegenoten en hun nageslacht.

Ambassadeurs van BangsaDunia

Pede Saija
ambassadeur
Ik ben, wat je noemt, van de tweede generatie en van Molukse komaf. Mijn ouders, kwamen naar Nederland in 1950. Mijn vader werd direct bij aankomst als KNIL militair ontslagen. Bij BangsaDunia 'herken' ik wat ik van huis uit heb meegekregen van mijn ouders en de grote familieclan. Wees behulpzaam en kijk vooral om naar elkaar en in het bijzonder naar ouderen en kwetsbaren in de samenleving. In die zin voel ik me 'thuis' bij de mensen van BangsaDunia. Dit is namelijk waar BangsaDunia voor staat.


Coördinatoren BangsaDunia Vrienden

Momenteel zijn wij op zoek naar twee BangsaDunia-coördinatoren. Zie de homepage. Interesse? Bel ons of mail naar info@bangsadunia.nl < download hier vacaturetekst (pdf)>