Krantenartikel Arnhemse Koerier 19 September 2018

Activiteiten van stichting BangsaDunia voor en met Indisch en Molukse ouderen uit Arnhem

Het eerste uitje dat georganiseerd werd vond plaats op maandag 27 november 2017. De gezellige Kerstmarkt van de Intratuin in Duiven was onze bestemming. Met een 20-tal BangsaDunia Vrienden en BangsaDunia ouderen hebben wij daar gezamenlijk veel plezier aan beleefd.

Tussen 27 november 2017 en 27 augustus 2018 hebben wij 2 maandagmiddagen per maand de BangsaDunia Selamat Datang verzorgd voor onze ouderen. Dat is door menig oudere die daarbij aanwezig waren als een gezellig samenzijn beleefd.

Maandag 27 augustus 2018 werd een uitje voor in totaal bijna 40 BangsaDunia Vrienden en BangsaDunia ouderen naar Taman Indonesia in Kallenkote georganiseerd. Taman Indonesia is een kleinschalige Indonesische dierentuin met inheemse dieren. Deze dag was een groot succes en de ouderen hebben er echt van genoten.

Onze volgende happening is zaterdag 6 oktober 2018. Dan is er weer een BangsaDunia Bersama in samenwerking met restaurant SamaSama. Deze happening vindt plaats op de Akkerwindestraat 71 te Arnhem, zaal Akker 71. De optredens van deze Bersama worden verzorgd door o.a. Edu Schalk. U allen bekend. Het definitieve programma volgt binnenkort.

BangsaDunia hoopt dat iedereen die geïnteresseerd is zaterdag 6 oktober 2018 tegen 13.00 uur komt kijken. De entree is gratis. Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk.

Tot ziens!


Wil je er een Indisch-Molukse familie bij?

Wie wil graag één van de (vrijwillige) spinnen in het web zijn van onze Indisch/Molukse community BangsaDunia in Arnhem-Zuid? Wij staan voor senang oud worden aan de Rijn.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken jou, een gezellig en gedreven mens die opgegroeid is/ bekend is met een Indische/ Molukse familiecultuur, voor het vervullen van de functie van (vrijwillige) coördinator voor het ‘BangsaDunia-maatjes project’. Het kan ook zijn dat je meer zin hebt in de andere functie van (vrijwillige) coördinator voor onze huiskamer “BangsaDunia-Selamat Datang”! Voor beide functies zoeken we momenteel een gemotiveerde vrijwilliger. Dit vanwege verhuizing en vertrek van beide eerdere coördinatoren die deze activiteiten hebben opgezet.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting BangsaDunia, senang oud worden aan de Rijn (hierna genoemd: BD), een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 2014 inzet voor de Indische en Molukse ouderen in Arnhem- Zuid (en omgeving) en een Indisch/Molukse community vormen om enerzijds “onze” ouderen te helpen langer thuis te laten wonen en anderzijds de Indische en Molukse cultuur te behouden en door te geven aan de jongere generaties. Het BD bestuur bestaat uit een gedreven groep van zeven personen, allen met een Indische of Molukse achtergrond of affiniteit ermee. De BD community bestaat inmiddels uit een netwerk van zo’n 100 mensen uit de 1e , 2e en 3e generatie. En een vaste kern van BD Vrienden van ca. 10 mensen.

Wat vragen we van jou als coördinator van het BD-Maatjes project?

Vanaf het begin heeft onze BangsaDunia vriendengroep van vrijwilligers zich bezig gehouden met sociale ondersteuning van de 1e generatie ouderen. Zij richten zich ‘als maatjes’ op individuele ouderen thuis, op het sociaal ondersteunen ‘achter de voordeur’ van hen door middel van gezelschap bieden, boodschappen doen, kleine klusjes in en om het huis, het begeleiden/brengen naar dokter of ziekenhuis e.d. Dit BD-Maatjes project vraagt nu om te worden doorontwikkeld. Zowel wat betreft het contact krijgen met vaak alleenstaande ouderen, het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, als om het met elkaar ontdekken van hoe het best een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Dat laatste noemen we inzicht krijgen in wat werkt bij een cultuurspecifieke bejegening.

Wat vragen we van jou als coördinator van de BD-Selamat Datang?

Sinds begin mei jl. zijn we gestart met onze huiskamer BangsaDunia Selamat Datang! Twee maal per maand houden we die op maandagmiddag in buurthuis de Hobbit in Malburgen, Arnhem-Zuid. Indisch en Molukse ouderen en anderen die zich senang willen voelen komen hier samen en doen dingen met elkaar die ze leuk vinden, zoals samen zingen, muziek maken, dansen, spelen en makan makan. Jij als coördinator hebt de verantwoordelijkheid om de BD activiteiten in en rond de huiskamer verder te laten groeien en ruimte te geven aan de (on)uitgesproken behoeften van haar bezoekers. Bijzondere aandacht verdient het om de drempel laag te houden voor nieuwkomers of ouderen die niet makkelijk zelf ‘naar buiten’ gaan.

Voor het vasthouden van een goede samenwerking tussen beide coördinatoren onderling én coördinatie met de (uitvoerende én beleids-) activiteiten van het bestuur is er een maandelijks BD coördinatie-overleg van jullie beiden met twee bestuursleden.

Als hoofdtaken zien we op dit moment:

Wie zoeken wij?

Wat kunnen wij jou bieden?

Reageren en vragen?

Heb je belangstelling en/of vragen, bel of mail dan naar voorzitter Sandra van Lith (06–54608516; info@bangsadunia.nl). Reageren kun je direct, dan weet je snel wat de mogelijkheden zijn.

< download hier vacaturetekst (pdf)>

BangsaDunia (in het) NIEUWS

@ Persbericht BangsaDunia van 14-09-2017 over toekenning subsidie van het Fonds Nuts Ohra (FNO), de Konferentie Nederlandse Religieuzen (Knr) en de Dullertsstichting uit Arnhem.
< download hier het persbericht >

@ artikel Arnhemse Koerier van 20-09-2017 met kop “Flinke financiële steun in de rug voor stichting BangsaDunia a/d Rijn”.
< bekijk hier het artikel >

@ artikel De Gelderlander van 27-09-2017 met kop “Indische ouderen bij elkaar”. “Als zelfstandig wonen echt niet meer gaat, is het fijn als er een alternatief is” zegt Sandra van Lith van BangsaDunia.
< bekijk hier het artikel >

BangsaDunia AGENDA

@ zaterdag 2 juni 2018 12.00-18.00 Bersama Nieuwjaar! (Akkerwindestraat 71 Arnhem)
< Download hier de flyer >

Alle activiteiten zijn vrij entree voor mensen die houden van de Indische en Molukse familiecultuur